Idea Maharashtra Talktime Recharge Plans

Price Talktime Validity Description
Rs.10 7.47 NA Rs 7.47 Talktime Recharge
Rs.20 14.95 NA Rs 14.95 Talktime Recharge
Rs.25 18.68 NA 2 SMS I2I Night SMS, 1 Day Rs 18.68 Talktime Recharge
Rs.30 22.42 NA Rs.22.42 Talktime Recharge
Rs.36 27.50 NA 2 SMS I2I Night SMS, 1 Day Rs 27.50 Talktime Recharge
Rs.38 29.20 NA 2 SMS I2I Night SMS, 1 Day Rs 29.20 Talktime Recharge
Rs.40 30.89 NA Rs 30.89 Talktime Recharge
Rs.50 39.37 NA Rs 39.37 Talktime Recharge
Rs.55 43.61 NA 2 SMS I2I Night SMS, 1 Day Rs 43.61 Talktime Recharge
Rs.60 48 NA Between Rs.48 to Rs.100 Talktime Recharge
Rs.70 56.32 NA Rs 56.32 Talktime Recharge
Rs.80 64.79 NA Rs 64.79 Talktime Recharge
Rs.90 73.27 NA Rs 73.27 Talktime Recharge
Rs.100 81.75 NA Rs 81.75 Talktime Recharge
Rs.110 90.22 NA Rs 90.22 Talktime Recharge
Rs.130 107.17 NA Rs 107.16 Talktime Recharge
Rs.135 111.40 NA 2 SMS I2I Night SMS, 1 Day Rs 111.40 Talktime Recharge
Rs.140 115.64 NA Rs 115.64 Talktime Recharge
Rs.146 100 28 Days 100 MB 4G/3G/2G Internet Rs 100 Talktime Recharge
Rs.150 124.12 NA Rs 124.12 Talktime Recharge
Rs.165 136.83 NA 2 SMS I2I Night SMS, 1 Day Rs 136.83 Talktime Recharge
Rs.170 141.06 NA Rs 141.06 Talktime Recharge
Rs.190 158.01 NA Rs 158.01 Talktime Recharge
Rs.195 162.25 NA 2 SMS I2I Night SMS, 1 Day Rs 162.25 Talktime Recharge
Rs.200 190 NA Rs 190 Talktime. Recharge
Rs.201 167.33 NA 2 SMS I2I Night SMS, 1 Day Rs 167.33 Talktime Recharge
Rs.205 170.72 NA 2 SMS I2I Night SMS, 1 Day Rs 170.72 Talktime Recharge
Rs.210 179 NA Rs 179 Talktime Recharge
Rs.225 187.67 NA 2 SMS I2I Night SMS, 1 Day Rs 187.67 Talktime Recharge
Rs.240 200.38 NA Rs 200.38 Talktime Recharge
Rs.290 242.76 NA Rs 242.76 Talktime Recharge
Rs.400 335.98 NA Rs 335.98 Talktime Recharge
Rs.450 378.35 NA Rs 378.35 Talktime Recharge
Rs.550 463.10 NA Rs 463.10 Talktime Recharge
Rs.650 547.84 NA Rs 547.84 Talktime Recharge
Rs.850 717.33 NA Rs 717.33 Talktime Recharge
Rs.1100 929.20 NA Rs 929.20 Talktime Recharge
4
15