Telenor Full Talktime Recharge Plans Gujarat

Price Talktime Validity Description
Rs.5 5 1 day Full Talk Time Rs.5 & 5 SMS Recharge
Rs.70 70 NA Talktime Rs. 70 Recharge
Rs.110 112 NA Talktime Rs. 112 Recharge
Rs.150 155 NA Talktime Rs. 155 Recharge
Rs.200 210 NA Talktime Rs. 210 Recharge
Rs.300 315 NA Talktime Rs. 315 Recharge
Rs.500 530 NA Talktime Rs. 530 Recharge
9
8